Nejvyšší vyznamenání hasičů v Chotěboři

Rok 2018 je pro chotěbořské dobrovolné hasiče velice významný. Přesně před 140 lety, 16. června 1878, se sešlo 124 významných chotěbořských občanů, aby jednomyslně rozhodli o založení dobrovolného sboru hasičského v Chotěboři. Byla to reakce na ničivé požáry v minulosti, kdy například 3. října 1832 požár zničil 249 domů městských, 5 domů panských, kostel s věží a zvony a 26 stodol. Jedna osoba uhořela a Chotěboř byla téměř celá zničena.

140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři slavíme celou řadou akcí jako jsou požární soutěže na úrovni okrsku i okresu, zajištění občerstvení na akcích města a samozřejmě tradiční hasičský bál.

Slavnostní shromáždění ke 140.výročí bylo svoláno na 24. listopadu 2018 do COOP HB CLUBU, kterého se zúčastnili dobrovolní hasiči se svými rodinnými příslušníky a celá řada hostů, včetně rodičů mladých hasičů, kteří nám pomáhají při zajišťování zázemí námi pořádaných akcí.

Milým překvapením byla přítomnost pana Jana Slámečky, starosty Krajského sdružení hasičů pro Kraj Vysočina, náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a v současné době „horkého“ kandidáta na starostu SH ČMS. Dalším významným hostem byl starosta Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod pan Josef Stejskal a starosta okrsku č. 3 pan Pavel Rutsch. Profesionální hasiče zastupoval plk. Mgr. Luboš Vacek, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod a velitel požární stanice Chotěboř Ing. Daniel Forman. Ředitel HZS pro Kraj Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec se omluvil pro plnění jiných povinností. Za Městský úřad v Chotěboři se zúčastnil místostarosta Mgr. Bc. David Šafránek spolu s tajemníkem Ing. Milanem Linhartem a Monikou Doležalovou.

Slavnostní shromáždění zahájil starosta Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři Ing. Petr Gregor, který ve svém vystoupení zhodnotil významné mezníky ve 140leté historii našeho sboru.

Všichni hosté ve svých projevech především děkovali za odvedenou práci, popřáli sboru minimálně dalších 140 let a členům pevné zdraví, bez kterého by to nešlo. Jako poslední gratulant vystoupil pan Jan Slámečka, který kromě hřejivých slov připevnil na Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který jsme obdrželi v roce 1993, jedno z nejvyšších vyznamenání dobrovolných hasičů, Stuhu III. stupně.

Dále pokračoval slavnostní akt předáváním Pamětních listů s medailí ke 100. výročí založení Československa, který obdrželi:
Ing. Zdeněk Janovský,
Monika Doležalová,
Miloslav Franc,
Oldřich Tichý,
Ing. Petr Gregor,
Pavel Polívka,
Stanislav Kruntorád st.,
František Venhauer,
Aleš Vencelídes,
Pavel Konfršt,
Jiří Netolický,
Ing. Milan Landsman,
Barbora Slanařová,
Ivana Pejzlová,
Roman Kruntorád.

Medaile za věrnost obdrželi: za 10 let Pavel Klimeš, Lukáš Konfršt a Jan Špidlen.
Stužky za věrnost obdrželi: za 20 let Jaroslava Doležalová a Stanislav Kruntorád st.,
                                                za 50 let Ladislav Smutný,
                                                za 60 let Marie Kafková.

Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři dostali:
Kristýna Culková,
Jana Vodseďálek Hrušková,
Lukáš Konfršt,
Michal Němec,
Tomáš Paulíček,
Šárka Paulíčková,
Michal Pavlas,
David Pelikán,
Miroslav Pešek,
Hana Riegerová.

Čestné znání Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získali:
Mikuláš Kopecký,
Barbora Nermuťová,
Kateřina Pelikánová,
Stanislav Kruntorád ml.

Medaili Za příkladnou práci získali Jaromír Souček, Hana Součková, Jan Špidlen a František Zhříval.

Medaile Za zásluhy obdrželi:
Oldřich Dostrašil st.,
Lenka Klimešová,
Milan Kruntorád,
Hana Kruntorádová,
Ivana Pejzlová,
Helena Pešková,
Jaroslav Švadlenka,
Hana Trávníčková.

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získali:
Pavel Konfršt,
Jaroslava Doležalová,
Ing. Milan Landsman,
Jana Pejzlová,
František Venhauer.

Medaili sv. Floriána, která je vysokým vyznamenáním, obdrželi:
Stanislav Kruntorád st.,
Jiří Netolický,
Jaroslav Pejzl,
Aleš Vencelídes.

Po předání všech ocenění následoval slavnostní přípitek a volná zábava do brzkých ranních hodin, kdy k tanci a poslechu hrálo Duo Harmonie.

Slavnostní shromáždění není poslední akcí Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři v roce 2018. Již 1. prosince se můžeme setkat na Tradičním hasičském bále v Sokolovně a případně 2. prosince u našeho stánku na náměstí v rámci Chotěbořských Vánoc u kašny.

Přejeme všem hasičům vždy šťastný návrat na základnu a k rodinám. Našim rodinám, příznivcům a podporovatelům děkujeme a všem čtenářům ECHA přejeme, abychom k nim nikdy nemuseli vyjíždět. Klidné a pohodové svátky vánoční a novoroční, pevné zdraví a dárků moře, Vám všem přejí dobrovolní hasiči z Chotěboře.

Všechny fotografie z této akce naleznete ve FOTOGALERII.