Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři byl založen v roce 1878. Jedním z důvodů, proč byl založen, bylo to, že v minulosti zde požáry napáchaly velké škody. Druhým z důvodů byl výnos zemské vlády z května roku 1876, podle kterého měly být ve městech zřizovány požární zbrojnice. Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři byly schváleny 20. června 1878. Za prvního velitele byl zvolen František Hubáček.