145 let SDH Chotěboř

3. října 1832 v 19 hodin zasáhl Chotěboř devastující tragický požár, který zničil 249 domů městských, 5 domů panských, kostel s věží a zvony a 26 stodol. Jedna osoba uhořela. 16. června 1878 – 124 předních občanů Chotěboře se v zasedací místnosti městské radnice jednohlasně usneslo, zřídit v Chotěboři dobrovolný hasičský sbor. Členská základna byla […]

více