Křest nového automobilu

V pátek 26. dubna 2024 nadešla dlouho očekávaná událost. Oficiálně jsme přívítali nového člena vozového parku v naší hasičárně.

Tento nový člen nese jméno Doubravka a jedná se o novou automobilovou cisternu.

Automobil před nastoupenou výjezdovou jednotkou, členy sboru dobrovolných hasičů, zástupci města – panem starostou Ondřejem Kozubem, místostarostou Tomášem Škarydem a Monikou Doležalovou a hosty, jak z řad HZS, tak další, pokřtil místní kněz, pan děkan Mgr. Ondřej Špinler. Kromě křtu auta, pan děkan také požehnal hasičům, aby se vždy ze zásahu vrátili v pořádku zpět domů.

Společně s přivítáním nového člena, jsme se také s jedním rozloučili. Stávající liazka putuje k dobrovolným hasičů do Sobíňova, kde jak doufáme, ještě dobře poslouží.