Výroční valná hromada u chotěbořských hasičů

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři se sešli v sobotu 13. ledna 2024 na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok a stanovili si cíle pro rok 2024.

Váženými hosty tohoto jednání byli starosta města Chotěboř Ing. Ondřej Kozub, místostarosta Ing. Tomáš Škaryd a paní Monika Doležalová, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina zastupoval ředitel Územního odboru Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek a velitel stanice Chotěboř npor. Ing. Daniel Forman.

Po úvodních procedurách přednesl zprávu o činnosti sboru za uplynulé období starosta Ing. Petr Gregor. Velmi kladně hodnotil naplnění a realizaci plánovaných akcí, které směřovaly ke 145. výročí založení našeho sboru. Poděkoval za práci členům výboru, kteří se sešli celkem ke 13 zasedání. Poděkování patří i všem členům, kteří se aktivně účastnili pořádaných akcí. Vážně se zamyslel nad úbytkem celkem 6 členů a zvýšení průměrného věku.

Následně vystoupil velitel Jednotky SDH pan Aleš Vencelídes. Zhodnotil práci jednotky, výrazný nárůst výjezdů především v závěru roku. Nejdůležitější zprávou bylo, že se podařilo zrealizovat nákup nové automobilové cisterny, která je již v garáži a připravuje se na výjezdy. Tím JSDH dostala skutečně moderní vybavení, které bude určitě využíváno k různým zásahům. Současně velitel informoval o prodeji cisterny Liaz do SDH Sobíňov.

Vedoucí mladých hasičů Pavel Konfršt přednesl zprávu o činnosti kolektivu mládeže. V uplynulém roce se mladí hasiči zúčastnili celé řady soutěží, kde dosáhli výborných výsledků. Nejlepším výsledkem bylo v silné konkurenci 4. místo Martina Peřiny v krajském kole ve Velkém Meziříčí. Poslední soutěží byla účast 16.9.2023 v Herálci a tím byla činnost mladých hasičů v Chotěboři ukončena. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by v plnohodnotném vedení MH pokračoval. Pavlovi Konfrštovi patří velké poděkování za dlouholeté vedení mladých hasičů a vychování celé řady nových členů našeho sboru.

Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku roku 2023 přednesla paní Ivana Pejzlová. Po ní vystoupil se svou zprávou revizor sboru Ing. Milan Landsman. Žádné závady v hospodaření, v dokumentaci a evidenci nebyly zjištěny. Následně přítomní členové schválili návrh činnosti sboru na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024, který je vyrovnaný.

Dalším bodem bylo předání ocenění členům sboru:

  • Medaili Za věrnost 10 let obdrželi: Veronika Konfrštová, Patrik Peřina a Kateřina Škarydová.
  • Stužku Za věrnost 20 let obdržel: Miroslav Pešek
  • Stužku Za věrnost 30 let obdržel: Jaroslav Bačkovský
  • Čestné uznání OSH obdržel: Lukáš Konfršt
  • Medaili Za příkladnou práci obdrželi: Oldřich Dostrašil ml. a Martina Dostrašilová
  • Medaili Za zásluhy obdrželi: Jaroslav Bačkovský a Jan Špidlen
  • Čestné uznání KSH-MSH obdržel: Milan Kruntorád
  • Medaili sv. Floriána obdržela Jana Pejzlová.

Panu Jaroslavovi Pejzlovi byl předán dar našeho sboru k jeho významnému životnímu výročí. V následující diskuzi vystoupil starosta města Chotěboř Ing. Ondřej Kozub. Poděkoval za práci, kterou v minulém roce náš sbor odvedl, poděkoval za spolupráci na akcích města a poděkoval Jednotce SDH za její činnost. Velitel stanice Chotěboř npor. Ing. Daniel Forman poděkoval za kvalitní spolupráci, bez které by se profesionální hasiči často neobešli. Ředitel ÚO HB plk. Mgr. Luboš Vacek zde zastupoval i starostu OSH Havl.Brod. Hovořil o změnách HZS Kraje Vysočina, personálním a technickém vybavení a práci dobrovolných hasičů.

Všichni přítomní následně uctili památku všech hasičů, kteří již nevrátí na své základny a ke svým rodinám, a připomenuli si Františka Venhauera a Stanislava Kruntoráda, naše členy, kteří odešli v poměrně mladém věku. wPo nezbytných procedurálních záležitostech byla Výroční valná hromada ukončena pozváním pana Jaroslava Pejzla k malému občerstvení.

Za fotografie děkujeme Milanovi Landsmanovi a panu Ing. Ondřejovi Kozubovi.