Titul Zasloužilý hasič opět v Chotěboři

Dobrovolní hasiči z různých krajů České republiky, se se svými rodinami a přáteli, sešli 9. listopadu 2023 v Centru hasičského hnutí Přibyslav na základě pozvání ke slavnostnímu předání titulu „Zasloužilý hasič“.

Toto významné vyznamenání se uděluje od roku 1980. Před samotným slavnostním okamžikem proběhlo fotografování kandidátů na titul a prohlídka hasičského muzea.

Slavnostní fanfáry uvítaly na úvod v reprezentačním sále zámku v Přibyslavi členy vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Prahy. Po jejich představení začal očekávaný okamžik, kdy byli jednotliví navržení členové vyzváni k předstoupení na podium a kromě jejich představení byla také přečtena charakteristika, které je vystihuje. Součástí tohoto slavnostního okamžiku je podepsání se do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů a předání medaile, diplomu a klopového odznaku.

Titul „Zasloužilý hasič“ obdržel i starosta Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři pan Ing. Petr Gregor. Titul mu předával Čestný starosta SH ČMS a starosta KSH Kraje Vysočina pan Jan Slámečka. Dalšími gratulanty byli členové vedení SH ČMS, starosta OSH Havlíčkův Brod, vedoucí Krajské odborné rady Zasloužilých hasičů, rodina a další.Za více než 40 let předávání tohoto titulu, je pan Gregor teprve třetím dobrovolným hasičem v Chotěboři, který byl takto poctěn. Předchozí vyznamenání obdrželi pan Jaroslav Kafka a pan Karel Pejzl.

Titul „Zasloužilý hasič“ je výběrové vyznamenání, které se uděluje členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli   na realizaci jejího humánního poslání. Uděluje se členům po dovršení 65 let věku a 40 let členství. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně.

Jménem celého sboru bychom chtěli panu Gregorovi pogratulovat a poděkovat mu za jeho příkladné vedení našeho sboru.

Členové SDH Chotěboř