Následky bouřky 22. června 2017

Dne 22. června 2017 je jednotka SDH Chotěboř v 20:28 hod. povolána prostřednictvím KOPIS kraje Vysočina na likvidaci následků bouřky. Jednalo se o zásahy v katastru města a okolí – popadané stromy na komunikaci. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+5 a provádí rozřezání stromů a zprůjezdnění komunikací.