Dobrovolní hasiči z Chotěboře hodnotili rok 2022

Sobota 14. ledna 2023 byla významným dnem nejen pro Českou republiku, protože probíhalo první kolo volby prezidenta, ale i pro dobrovolné hasiče z Chotěboře, kteří se sešli, aby zhodnotili uplynulý rok 2022 a odstartovali rok 2023, ve kterém oslaví 145. výročí založení sboru.

Výroční valná hromada SDH Chotěboř se po dlouhých dvou letech, kdy jsme komunikovali prostřednictvím elektronických prostředků, konala konečně v našich spolkových prostorách. Rádi jsme mezi sebou přivítali starostu města Chotěboř Ing. Ondřeje Kozuba, paní Moniku Doležalovou, která má na starost požární ochranu města a velitele stanice Chotěboř, HZS Kraje Vysočina npor. Ing. Daniela Formana. Během jednání se připojil i plk. Mgr. Luboš Vacek, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod, HZS Kraje Vysočina.

Po úvodních procedurálních záležitostech přednesl zprávu, ve které zhodnotil práci sboru, starosta Ing. Petr Gregor. Poděkoval členům výboru a všem aktivním členům za naplnění plánu činnosti na rok 2022 a požádal o předání poděkování rodičům mladých hasičů, kteří se aktivně zapojili do našich akcí. V současné době má sbor 76 členů, z toho 46 mužů a 30 žen, a 33 členů je do věku 25 let. Významnou akcí v roce 2022 byl již 12. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár města Chotěboř a 2. ročník soutěže mladých hasičů o Pohár starosty. Stánky s naším logem a nápisem SDH Chotěboř jste mohli zahlédnout i na dalších akcích pořádaných ve městě např. Pivovarské slavnosti, soutěž o nejlepší guláš či rozsvěcení vánočního stromku. Ve spolupráci s Juniorem jsme pořádali dětský den, ale bohužel nám počasí nepřálo a tomu odpovídala i nízká účast. Významným nákupem bylo v roce 2022 pořízení elektronické časomíry, tiskárny a notebooku, bez kterých bychom již nemohli pořádat okrskové a okresní soutěže. Poděkování patří městu Chotěboř a místním sponzorům za finanční příspěvky, bez kterých bychom tuto investici zajišťovali jen s obtížemi. Poprvé byl systém představen obyvatelům Chotěboře a příznivcům hasičského sportu na 12. ročníku soutěže o Pohár města Chotěboř a následně na okrskové soutěži v Příjemkách.

Velitel výjezdové jednotky SDH Chotěboř seznámil přítomné s činností jednotky za rok 2022. Mezi největší zásahy patří požár lakovny v Krucemburku, pomoc s likvidací požáru v národním parku České Švýcarsko, taktické cvičení ve společnosti SENECURA Chotěboř a další. Celkem se jednotka podílela na likvidaci 24 mimořádných událostí. Z důvodu stále přetrvávajících problémů se zastaralou požární technikou se podařilo realizovat výběrové řízení a zadání technických podmínek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 na podvozku Scania. Koncem roku byly také předány a odeslány dvě elektrocentrály na Zakarpatskou Ukrajinu. Závěrem velitel výjezdové jednotky poděkoval vedení města Chotěboř za realizaci nákupu vozidla CAS 20, za podporu jednotky SDH a všem členům, kteří odvádějí svoji práci pro bezpečnost občanů (nejen) města Chotěboř a jeho okolí, a ochranu jejich majetku bez ohledu na svůj volný čas.

Zprávu o činnosti mladých hasičů za rok 2022 přednesl vedoucí MH Pavel Konfršt. Na přelomu dubna a května proběhlo tradiční jarní soustředění na chatě VaK HB u rybníku Řeka. Nabyté zkušenosti zúročili mladí hasiči na oblastním kole v Malči, kde mladší získali dvě první a jedno třetí místo a starší se umístili na třetím místě. Družstvo mladších hasičů bohužel neodjelo na okresní kolo z důvodu velké marodky. V dalším ročníku Havlíčkobrodského turné mladých hasičů obsazovaly v průběhu roku naše děti místa v první polovině a celkově obsadili 10. místo z více než 60 družstev. Po dvou letech nesoutěžení jde o pěkný výsledek. Koncem května reprezentovali náš sbor dorostenci na okresním kole v Havlíčkově Brodě. Veronika Konfrštová a Martin Peřina porazili všechny soupeře a oba domů přivezli první místo a postup na krajské kolo. V červnu na krajském kole v Třešti zabojovali a v silné konkurenci nakonec oba získali krásné páté místo. V Chotěboři se mladí hasiči předvedli 11. června, kde v soutěži o Pohár starosty města, družstvo mladších vyhrálo v rekordním čase 18,70s a starší získali neoblíbenou bramborovou medaili. Ani v době letních prázdnin mladí hasiči nezaháleli a dorostenky Kateřina Kudlová a Veronika Konfrštová vyrazily na Letní školu instruktorů do Jánských Koupelí. Zde úspěšně složily maturitu a získaly osvědčení vedoucího mládeže III. stupně.

Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2022 přednesla Iva Pejzlová. Rozpočet na rok 2022 byl vyrovnaný a na konec skončil v drobném přebytku. Revizor sboru Ing.  Milan Landsman vyhodnotil hospodaření sboru na velmi dobré úrovni a doporučil udělit Ivě Pejzlové pochvalu za výborný a odpovědný výkon funkce.

Následně přítomní členové SDH Chotěboř schválili návrh rozpočtu na rok 2023, který je plánován jako vyrovnaný. Předložený návrh činnosti na rok 2023 je zaměřen především na zvýraznění oslav 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři a byl schválen bez připomínek.

K závěru následovalo předání ocenění členům sboru a vystoupení hostů v diskuzi. Starosta města Ing. Ondřej Kozub poděkoval za odvedenou práci a navrhl, abychom po dohodě s městem směřovali naše oslavy do dnů města 17. června. Jako další vystoupil npor. Ing. Daniel Forman, seznámil nás s prací a vybavením stanice Chotěboř a informoval o plánovaném personálním posílení stanice.

Po schválení usnesení a ukončení výroční valné hromady jsme společně popřáli Ivě Vencové a Láďovi Smutnému k životnímu jubileu. Tento významný den jsme ukončili příjemným posezením s bohatým občerstvením.

Rádi bychom vás pozvali na naše akce v roce 2023:

10. června na 13. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár města

            11. června na Havlíčkobrodské turné mladých hasičů

Obě akce se budou konat v prostoru za Policií ČR na bývalém obecním rybníku v Chotěboři.