Hasičská soutěž 2021 v Chotěboři

Po více než dvou letech se Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři podařilo uspořádat hasičskou soutěž v požárním sportu na tradičním místě    bývalého rybníku „obecňáku“.

Původní plán byl uspořádat 11. ročník soutěže o Pohár města Chotěboř v polovině června 2021. Vzhledem k hygienické situaci jsme byli nuceni soutěž přesunout na zářijový termín. Po jednání sborů v okolí Chotěboře, které jsou součástí Okresního sdružení hasičů, okrsek číslo 3, zvaný chotěbořský, bylo rozhodnuto, že 11. září 2021 uspořádáme okrskovou soutěž a současně soutěž o Pohár města Chotěboř v požárním útoku.

Abychom pro soutěžní družstva a diváky připravili lákavou nabídku, včetně bohatých odměn, museli jsme v létě zajistit finanční prostředky účastí na různých akcích, kde jste mohli potkat členy našeho sboru. Podařila se nám navázat velmi dobrá spolupráce s Juniorem DDM-SVČ Chotěboř, který nám zajistil ozvučení soutěže a připravil pro návštěvníky z řad dětí i dospělých zábavné odpoledne.

Na jednání okrsku č. 3 byla přislíbena účast 15 družstev s tím, že budou později potvrzena. O tom, jak je těžké v této době postavit a připravit soutěžní družstvo vypovídá, že se přihlásilo 11 družstev a do soutěže zasáhlo celkem 9 družstev – dvě ženská a 7 mužských.

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři měl připravená dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Aby nebyl všemu trápení konec, těsně před začátkem soutěže začala houkat siréna. Mnozí občané si mysleli, že svoláváme družstva na soutěž. Pravda byla jiná, hořel les na Doubravce. Nejdříve odjela chotěbořská cisterna s lidmi a následně byla povolána cisterna z Libice n/Doubravou, která měla doplňovat vodu na soutěž. Vedení soutěže začalo situaci ihned řešit. Velitel soutěže Pavel Konfršt začal obvolávat sousední sbory, které mají cisterny. Po mnoha nezdarech se podařilo přesvědčit SDH Sobíňov, který nám po celou dobu zajišťoval dostatek vody pro soutěžící družstva.

Současně jsme museli trochu upravit program a jako první začaly soutěžit ženy. Okrskovou soutěž s časem 24,07 vyhrály ženy z Chotěboře a také Pohár města Chotěboř s časem 25,45, na druhém místě v obou soutěžích se umístily ženy z Libice n/D.

V soutěži mužů došlo ke změně v délce tratě z hadic 3B na hadice 2B. Okrskovou soutěž vyhráli muži z Chotěboře s časem 20,74 a Pohár města Chotěboř získali muži z Dobkova s výsledným časem 21,00. Dále byl také vyhodnocován tzv. Superpohár, kde byl hodnocen součet časů obou kol. Zde vyhráli muži z Chotěboře.

Na závěr soutěžního klání předvedli své umění mladí hasiči z Chotěboře, dvě družstva kategorie mladší a jedno družstvo kategorie starší.

I když jsme se potýkali s problémy, které jsme si ani neuměli představit, celé odpoledne se vydařilo, soutěžní družstva odjížděla spokojena. Všichni si odvezli hodnotné ceny a těší se na již 12. ročník soutěže o Pohár města Chotěboře, který by se měl konat v červnu 2022.

Okrsková soutěž v příštím roce bude pořádána v Příjemkách.

Poděkování za krásné odpoledne patří všem členům SDH Chotěboř, kteří přispěli k jeho zdárnému průběhu. Děkujeme městu Chotěboř za celoroční podporu, SDH Sobíňov za pomoc v nouzi, Junioru DDM-SVČ Chotěboř za výbornou spolupráci, pivovaru Chotěboř za dlouhodobou spolupráci a Zdravotní pojišťovně 211 (Pojišťovna ministerstva vnitra) za rychlou reakci a spolupráci.

Děkujeme všem divákům za návštěvu a věříme, že se s vámi setkáme  v roce 2022 na akcích, které budeme pořádat a nebo se jich účastnit.

Časté dotazy směřují na pořádání Tradičního hasičského bálu. V letošním roce 2021 nebudeme již 6. Tradiční hasičský bál pořádat. Pokud bude hygienická situace příznivá, budeme zvažovat pořádání společenského setkání v menším rozsahu.