Vzpomínka na Karla Pejzla

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři zasáhla v pondělí 13.září 2021 velmi smutná zpráva. Ve věku 83 let opustil naše řady dlouholetý člen, kamarád a přítel pan Karel Pejzl.

Mezi dobrovolné hasiče vstoupil 1. ledna 1953. Patřil vždy mezi aktivní členy, kteří obětují svůj volný čas pro pomoc druhým.

V roce 1975 se stal jedním ze zakládajících členů profesionálních hasičů na stanici Chotěboř. Od roku 1976 vedl stavební úpravy původní budovy hasičské zbrojnice pro potřeby nově vznikající jednotky. V roce 1992 se stal velitelem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, stanice Chotěboř. Byl skutečným profesionálem, což dokazoval v každodenní práci.

Za téměř sedmdesát let hasičiny byl mnohokrát vyznamenán a v roce 2013 získal Titul Zasloužilý hasič.

Na Karla Pejzla budeme vzpomínat jako na dobrého kamaráda, který neváhal pomoci, kdykoliv bylo potřeba. Patřil mezi šikovné a zručné řemeslníky, kteří si dokáží poradit s každým problémem. Mnohokrát se ukázal jako muzikant, který ve chvílích volna a pohody vzal do ruky harmoniku a písničkami přispíval k velmi dobrým a kamarádským vztahům v hasičské zbrojnici. Pokud to jeho zdravotní stav dovoloval, aktivně se účastnil akcí našeho sboru.

Odchod Karla Pejzla do hasičského nebe považujeme za velkou ztrátu dobrého a zdatného člověka. Jeho odkaz budeme předávat mladším generacím.         

Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách.