Vyproštění zavalené osoby aneb prověřovací cvičení pro výjezdovou jednotku

Dne 13.října 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 15:07 hod. povolána prostřednictvím KOPIS kraje Vysočina na vyproštění zavalené osoby  z dopravníkového pásu ve společnosti CEREA v Chotěboři. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+6.

Po příjezdu na místo zásahu je jednotka informována velitelem zásahu že se jedná o prověřovací cvičení.

Cvičení se skládalo ze dvou částí :

1.část cvičení:

Vyproštění zavalené osoby z dopravníkového pásu. Poté, co byla zavalená osoba vyproštěna, byla transportována pomocí SCOOP rámu.

2.část cvičení:

Záchrana postižené osoby z prostoru havarijní jímky s nebezpečnou látkou. Postižená osoba byla vynesena příslušníky PS Chotěboř, naložena na SCOOP rám a členy JSDH Chotěboř transportována doprostoru dekontaminace. V době záchrany postižené osoby bylo členy JSDH Chotěboř vybudováno dekontaminační stanoviště, kde probíhala dekontaminace postižené osoby a poté zasahujících hasičů. Zásah probíhal za pomoci dýchací techniky a ochranných obleků SUNIT.

Zásahu se zúčastnila jednotka PS Chotěboř s technikou CAS -24 Ternno 1+4  a jednotka SDH Chotěboř  s technikou CAS- 24 k Liaz 1+6.

Závěrem cvičení bylo provedeno vyhodnocení zásahu, kterého se zúčastnil za HZS kraje Vysočina, ÚO Havl. Brod Mjr. ing Bc. Zdeněk Šach.

Foto z první části cvičení:

Foto z druhé části cvičení: