Výroční valná hromada 2019

Opět po roce nás v lednu čekala výroční valná hromada. Třetí sobotu v tomto roce 19.1.2019 v 19 hodin se členové našeho sboru sešli v hasičárně. Na programu bylo především shrnutí loňského roku a také nechyběly plány na ten letošní.

Rok 2018 pro náš sbor znamenal výročí 140 let od založení. V rámci toho jsme uspořádali a zúčastnili se velkého množství akcí a soutěží. Celý rok byl velice náročný, ale stál za to. Za zmínku stojí pořádání okrskové soutěže v požárním útoku, následované okresním kolem, dále také pořádání okresního kola hry Plamen mladých hasičů a dorostu. Zapojili jsme se do oslav města Chotěboř, v rámci kterých jsme oslavili výročí výstavou historické i současné hasičské techniky. V srpnu jsme se prostřednictvím občerstvení zapojili do akce Pyrocar v Přibyslavi a v září uskutečnili závěrečné kolo HB turné mladých hasičů. K výročí 140 let se také konala slavnostní schůze a nechyběl již tradiční hasičský bál. Poslední akcí loňského roku byl prodej občerstvení při rozsvěcení vánočního stromečku.

V tuto chvíli má náš sbor 84 členů – 52 mužů a 32 žen. Ve věku do 18 let je to 28 členů, ve věku do 23 let 48 členů a nad 55 let má náš sbor členů 13. V průběhu schůze jsme vyslechli zprávu o činnosti výjezdové jednotky, činnosti mládeže a zprávu revizora sboru. Byla také předána vyznamenání. Konkrétně stužka za 50 let členství Ladislavu Smutnému a řád svatého Floriána pro členy Miloslava France, Pavla Polívku, Zdeňka Vencelídese, Ing. Petra Gregora, Oldřicha Tichého a Bedřicha Širokého (in memoriam). Tento řád patří mezi jedno z nejvyšších možných vyznamenání pro hasiče. Dodatečně obdržel také pan starosta Ing. Tomáš Škaryd pamětní list a medaili ke 100. výročí založení Československa.

Výroční valné hromady se jako hosté zúčastnili pan starosta Ing. Tomáš Škaryd, paní Monika Doležalová, starosta OSH Havlíčkův Brod Josef Stejskal a ředitel HZS pro Kraj Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec.

Největší pochvalou jsou pro nás pozitivní ohlasy účastníků jakékoliv akce. Proto ani v letošním roce nepřijdete o náš tradiční hasičský bál. Dále také budeme v červnu pořádat krajské kolo hry Plamen a dorostu a v srpnu se uskuteční Pohár města Chotěboř.

Fotografie poskytla paní Monika Doležalová.