145 let SDH Chotěboř

3. října 1832 v 19 hodin zasáhl Chotěboř devastující tragický požár, který zničil 249 domů městských, 5 domů panských, kostel s věží a zvony a 26 stodol. Jedna osoba uhořela.

16. června 1878 – 124 předních občanů Chotěboře se v zasedací místnosti městské radnice jednohlasně usneslo, zřídit v Chotěboři dobrovolný hasičský sbor. Členská základna byla složena ze 33 členů zakládajících, 55 členů přispívajících a 43 členů činných. Technika a vybavení odpovídaly době vzniku – 2 dřevěné stříkačky, do kterých se nosila voda ve džberech. Od roku 1880 byl sbor vybaven dvoukolovou stříkačkou a od roku 1882 čtyřkolovou stříkačkou, která roku 1912 přešla do Příjemek.

Současná hasičská zbrojnice je budovou bývalé elektrárny a byla hasičům předána v roce 1935. Do té doby byl materiál a vybavení uloženy v Obecním domě, dnešní Česká spořitelna. Zásadní přestavba a modernizace začala v druhé polovině sedmdesátých let, po vzniku požární stanice Hasičského záchranného sboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři patří mezi aktivní spolky města. Za svoji práci byl mnohokrát vyznamenán a v roce 1993 významně oceněn, obdržel Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a v roce 2018 k tomuto praporu Stuhu 3.stupně.

V roce 2008 u příležitosti 130. výročí založení sboru, obdržel od města Chotěboř nový historický prapor se stuhou.

Letošní rok věnovali členové Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři akcím, připomínající výročí 145 let od založení sboru. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní shromáždění 14. října 2023 v slavnostně vyzdobeném velkém sále DDM-SVČ Junior. Naše pozvání přijal Čestný starosta SH ČMS a starosta KSH kraje Vysočina pan Jan Slámečka, starosta OSH Havlíčkův Brod pan Josef Stejskal, starosta města Chotěboř Ing. Ondřej Kozub, náměstek starosty OSH Havlíčkův Brod a starosta okrsku č. 3 chotěbořského pan Pavel Rutsch, ředitel Územního odboru HZS kraje Vysočina plk.Mgr.Luboš Vacek, místostarosta města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd, paní Monika Doležalová, která má hasiče na starosti na Městkém úřadu, starosta SDH Klouzovy Ing.Pavel Krupička, starosta SDH Svinný pan Jaroslav Čermák, starosta SDH Příjemky pan Pavel Klodner.

Starosta Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři Ing. Petr Gregor po přivítání přítomných hostů, hasičů a jejich rodinných příslušníků přednesl krátké zhodnocení historie a současnosti našeho sboru. Za práci v minulém období předal Jan Slámečka, Josef Stejska a Ing. Petr Gregor několik vyznamenání.

Čestné uznání SDH Chotěboř obdrželi:

 • Balounová Denisa,
 • Culek Martin,
 • Chrenovská Kristýna,
 • Chrenovská Zdenka,
 • Chrenovský Jaroslav,
 • Ing. Klement Jan,
 • Konfrštová Lucie,
 • Konfrštová Veronika,
 • Kudlová Kateřina,
 • Němec Lukáš,
 • Peřina Martin,
 • Peřina Patrik,
 • Peřinová Eva,
 • Petrus Přemysl,
 • Petrus Richard,
 • Trávníčková Karolína,
 • Tůma Roman,
 • Tůmová Adéla,
 • Sládek Michal,
 • Škarydová Kateřina.

Čestné uznání OSH Havlíčkův Brod obdrželi:

 • Culková Kristýna,
 • Němec Michal,
 • Paulíčková Šárka,
 • Zhřívalová Andrea.

Medaili Za příkladnou práci získali:

 • Biben Petr,
 • Ing. Lesáková Barbora,
 • Vencová Ivana.

Medaili Za zásluhy obdrželi:

 • Bc. Souček Jaromír,
 • Bc. Součková Hana,
 • Zhříval František.

Čestné uznání KSH-MSH obdrželi:

 • Dostrašil Oldřich,
 • Klimešová Lenka,
 • Kruntorád Roman,
 • Kruntorádová Hana,
 • Pejzlová Ivana,
 • Pešková Helena,
 • Švadlenka Jaroslav,
 • Trávníčková Hana.

Medaili sv. Floriána získlali:

 • Konfršt Pavel,
 • Ing. Landsman Milan,
 • Smutný Ladislav,
 • Vencelídes Aleš.

Čestné uznání SH ČMS obdrželi:

 • Netolický Jiří,
 • Pejzl Jaroslav.

Vyvrcholením předání vyznamenání bylo připnutí Stuhy k historickému praporu SDH III. stupně, kterým byl pověřen pan Jan Slámečka.

Asi největším překvapením bylo vystoupení starosty města Chotěboř Ing. Ondřeje Kozuba, který společně s místostarostou města Ing. Tomášem Škarydem připnuli na náš historický prapor pamětní Stuhu ke 145.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Chotěboř.

Na závěr oficiální části jsme vzpomenuli na hasiče a naše členy, kteří odešli na cestu, ze které není návratu a již nikdy se nevrátí ke svým rodinám a na svoji základnu.

Všichni přítomní si z tohoto slavnostního setkání odnesli nejen dobrou náladu, o kterou se starala hudba pana Kovačky, ale také drobný dárek, který jim bude připomínat příjemně strávený večer.

Fotografie ze slavnostního shromáždění naleznete zde: https://rajce.net/sdhchotebor/album/slavnostni-shromazdeni-2023