Dobrovolní hasiči ve Znojmě

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři pořádá během roku celou řadu sportovních a společenských akcí pro veřejnost. Tentokrát jsme ale, po několikaleté přípravě, uskutečnili zájezd na jižní Moravu pro naše členy a jejich rodinné příslušníky.

Zájezd jsme plánovali několik let, ale až letos, v rámci oslav 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři, jsme jej uskutečnili.

Celkem dva dny 26. a 27. srpna 2023 jsme strávili v krásném prostředí města Znojma a jeho okolí. Hlavním bodem byla návštěva nové Centrální hasičské stanice HZS Jihomoravského kraje. Byli jsme zde vřele uvítáni vedoucím směny a velitelem družstva. Seznámili nás se současnou technikou, vybavením, ale především s prostory, kde nás zaujala především špinavá a čistá šatna. Ženy zaujala velká automatická pračka, kterou mohou obsluhovat pouze určení hasiči v dané směně. Zajímali jsme se o pracoviště chemika, které patří mezi nejvíce vytížené a v případě požáru musí být posílené. Během naší návštěvy jsme byli svědky výcviku v dýchacím přístroji a současného ovládání počítačové techniky na pracovišti IT.

Po výborném obědě v restauraci Česká kuchyně (vřele doporučuji) jsme přešli do spodní části znojemského náměstí. Zde byl začátek naší návštěvy znojemského podzemí. Během jedné hodiny jsme se seznámili nejen s historií podzemí, ale i proč vzniklo, za jakým účelem, a hlavně jak bylo využito ve válečném období. Byli jsme zde vysláni do nově vzniklého betonového labyrintu, kde při zhasnutí světel jsme si vyzkoušeli orientaci v naprosté tmě, několik metrů pod zemí. Téměř všichni ale byli vybaveni mobily. Zajímavostí bylo, že východ z podzemí končil v restauraci.

Po zhruba hodinové procházce městem jsme se přesunuli na stanoviště znojemského vláčku. Jízda městem s průvodcem byla hodnocena velmi pozitivně. Mnozí z nás zde byli poprvé. Informace, které jsme průběžně dostávali, nám v celkovém pohledu nabídly souhrnný přehled o minulosti a současnosti města Znojma. Zaujaly nás sklápěné osvětlovací stožáry na místním sportovním stadionu, opravený železniční viadukt ale také věci spojené s historií.

Jaký by to byl výlet do Znojma, kdybychom nenavštívili to, co je pro tuto oblast typické – vinný sklípek. Večer jsme absolvovali košt vína, nejdříve různé bílé a potom jsme přešli do druhého sklepa, kde byl košt červeného, uzavřený portským. Večer proběhl ve veselé, přátelské atmosféře, za zpěvu při doprovodu místní harmonikářky.

Celkem byla akce hodnocena jako velmi podařená. Poděkování patří všem účastníkům zájezdu za vzorné a bezproblémové vystupování a dobrou náladu, kterou s sebou vezli.