Chotěbořští dobrovolní hasiči slaví 145 let

V roce 2023 je to již 145 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři. Historie sboru sahá do roku 1878, kdy jednak dle výnosu zemské vlády z roku 1876 měli být ve městech zřizovány požární zbrojnice, tak rovněž z důvodu několik rozsáhlejších požárů v minulosti.

Stanovy chotěbořského sboru byly schváleny 20. června 1878 a jako první velitel byl jmenován František Hubáček.

Rok významného výročí nejen pro náš sbor, ale pro celou Chotěboř začal bohužel smutně, rozloučili jsme se se dvěma dlouholetými a zkušenými hasiči, kteří odešli na cestu, ze které není návratu.

V rámci letošního roku jsme se toto výročí rozhodli oslavit rovnou několika akcemi. Aktivně se začaly připravovat na soutěže naše družstva mladých a starších hasičů, družstvo žen a družstva mužů kategorie mladší a starší. Začátek oslav začal už 27. května v Libici nad Doubravou, kde se konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu za účasti našich družstev mužů a žen. V květnu jsme pokračovali hned následující den, v neděli 28. května, spoluprací na pořádání dětského dne s Junior DDM-SVČ Chotěboř, kde jsme vystavili techniku a zajistili pro účastníky akce a pořadatele občerstvení. A nastal pro nás náročný červen. To se v Chotěboři konala v sobotu 10. června pohárová soutěž v požárním útoku dospělých, již 13. ročník o Pohár města Chotěboře. Hned v neděli 11. června jsme pořádali soutěž v požárním útoku Havlíčkobrodské turné mladých hasičů, za účasti 58 družstev. Následovala sobota 17. června a výstava současné a historické hasičské techniky na chotěbořském náměstí, kde jsme se rovněž starali po celý den také o občerstvení. Odměnou pro členy a přátele byla hasičská grilovačka začátkem července v našich prostorách. Koncem srpna se podařilo zajistit pro naše členy a rodinné příslušníky dvoudenní zájezd do Znojma, kde navštívíme centrální hasičskou stanici. Do konce roku nás čeká oslava největší, a to 14. října slavnostní výroční valná hromada. Tato oslava bude spojena s přivítáním nového hasičského cisternového automobilu pro naši výjezdovou jednotku. Kromě akcí námi pořádaných se všechna naše soutěžní družstva jak dětí, tak dospělých průběžně účastní soutěží v požárním sportu v rámci okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod.

Těšíme se na Vás na viděnou při dalších příležitostech.