Den dětí 30.08.2020

Sbor dobrovolných hasičů Chotěboř uspořádal ve spolupráci se střediskem volného času JUNIOR Chotěboř 30. srpna 2020 dětské zábavné odpoledne.

Konec letních prázdnin se odehrával na ploše bývalého Obecního rybníku. Jednotka SDH Chotěboř zde připravila výstavu tří zásahových automobilů a zajistila dostatek elektrického proudu  pomocí přenosné elektrocentrály.

Hasičská auta se stala centrem zájmu především malých dětí. Jeden chlapeček dokonce prohlásil, že chce být hasičem na letišti. Na celé ploše Obecního rybníku byla rozprostřena zábavná stanoviště, kde děti obdržely kartičku se splněným úkolem a v závěru drobný dárek.

Kromě techniky zajišťoval náš sbor i stánek s občerstvením, kde aktivně obsluhovaly Hanka Součková a Iva Pejzlová. Největší zájem byl tradičně o párek v rohlíku a limonádu Hrozno.

Ve 13 hodin, kdy měla celá akce začít, se spustil z oblohy poměrně vydatný déšť, což zřejmě ovlivnilo i celkovou návštěvnost. I přes dusno, které naopak následovalo po  dešti, lze odpoledne hodnotit jako vydařené a všem zúčastněným členům našeho sboru patří poděkování za práci, kterou zde odvedli.