Odhalení tajemství kupole kostela

Během podzimu tohoto roku dochází k opravám věže kostela svatého Jakuba staršího v Chotěboři. Součástí těchto oprav bylo také vyměnění kříže a především kupole na kostele.

V kupoli byl uschován historický poklad – dokumenty pocházející z roku 1882, kdy byla kostelní věž znovu postavena po velkém požáru v roce 1832. Byly zde uschovány dobové noviny, mince, ručně psané dokumenty, zakládající listina řemeslnického spolu Berla, ale především byla objevena i zakládající listina sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři.

Autentický přepis této listiny:

Informace o zřízení hasičského sboru

K památnému dnu 15. října 1882, svěcení nově zřízené před
50 l
éty požárem zničené věže. Jeho Biskupskou milost Dr. Haisem.

K ochraně majetku spoluobčanů zřídil se roku 1878 přičiněním purkmistra pana Františka Hubáčka a c. k. okresního tajemníka pana Filipa Knopfa dobrovolný hasičský sbor, jenž svéúloze za velitelství pana Leopolda Rathause při požárech zde zuřivších velmi zdárně a čestně obstál.
Účele sboru tak prospěšného podporují velmi mnozí občané, neboť sbor nyníčítá 36. členů zakládajících, 72. přispívajících a
60. činných a jest podstatné přání, by sbor i na dále svorností vázán ku prospěchu občanstva platně působil, čemuž z plna srdce provoláme „Na zdar!“

V Chotěboři dne 14. října 1882

F. Hubáček, purkmistr, předseda hasičského sboru
Leop. Rathaus t. č. velitel
František Brožek, podvelitel
Pospíšil Jan, t. č. Jednatel
Václav Firkušný, t. č. cvičitel

 

zdroj: http://www.farnostchotebor.cz/index.php/nalez-ve-vezi