Vzpomínka na Bedřicha Širokého

Dne 14.září 2018 nás hluboce zasáhla do hasičského srdce smutná zpráva.
Ve věku 76 let z našich řad navždy odešel po krátké a těžké nemoci kamarád a přítel, bratr dobrovolných hasičů, pan Bedřich Široký.
Bedřich nebo Béďa, jak jsme mu říkali, se stal členem Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři téměř před padesáti lety, v lednu roku 1970. Své hasičské zkušenosti a vědomosti si stále zdokonaloval. Byl členem sportovního družstva mužů, se kterým dosáhl mnoha úspěchů v hasičských soutěžích. Účastnil se celé řady výjezdů hasičské výjezdové jednotky k různým zásahům.
V roce 1975 se stal jedním ze tří zakladatelů profesionální hasičské jednotky na požární stanici v Chotěboři. Až do svého odchodu do starobního důchodu byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod. V září 2000 v hodnosti nadporučík v.v. odešel na zasloužený odpočinek. Od této doby ještě více zaktivnil svoji práci pro dobrovolné hasiče v Chotěboři. O jeho významu pro náš sbor svědčí i jeho zvolení starostou SDH Chotěboř v roce 2010. Tuto funkci vykonával do roku 2015, kdy se stal jednatelem a členem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři.
O Bedřichově vitalitě svědčí i každoroční výlety do českých a moravských hor. Při jeho posledním výletu navštívil s přáteli Ramzovou v Jeseníkách. Oblíbenou měl rovněž Šumavu, kam každoročně zavítal.
Bedřichovy zájmy a znalosti byly velmi široké. Pomáhal nám hlavně v oblasti elektřiny, mladým členům předával své zkušenosti z profesionální hasičiny. Udržoval tradici hasičských pondělků.
Za svoji práci pro dobrovolné i profesionální hasiče byl mnohokrát vyznamenán.
Jeho kamarádský, přátelský a optimistický pohled na život a vždy nabídnutá pomocná ruka nám bude chybět.

 

Sbor dobrovolných hasičů Chotěboř
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod