Dobrovolní hasiči v Chotěboři volili vedení sboru

V sobotu 18. ledna 2020 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři, aby na valné hromadě zhodnotili uplynulých pět let a zvolili si nové vedení na další pětileté období.

Hlavní zprávu přednesl starosta sboru Ing. Petr Gregor, který pozitivně hodnotil nejen rok 2019, ale celé uplynulé volební období. Připomenul okresní soutěže v roce 2018 a hlavně krajskou soutěž hry Plamen a dorostu, kterou jsme v loňském roce pořádali v Chotěboři na sportovním stadionu poprvé v naší novodobé historii. Soutěž se konala za osobní přítomnosti starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Slámečky, který podtrhl význam této akce pro celý Kraj Vysočina. Bohužel zájem občanů Chotěboře nesplnil naše očekávání, a tak návštěvníci z různých míst našeho kraje výrazně převyšovali počty chotěbořáků. Je to škoda, protože podobná akce se v Chotěboři do budoucna zřejmě konat nebude.

V uplynulém pětiletém období byla stabilizována členská základna, a hlavně ekonomika sboru. Podařilo se nám zajistit dopravní automobil VW Crafter a požární stříkačku pro mladé hasiče. V loňském roce jsme uspořádali již 10. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár města Chotěboř. V oblasti kultury jsme nejen pro chotěbořské občany pořádali již 5. Tradiční hasičský bál v místní sokolovně. Starosta sboru ve svém vystoupení také kriticky hodnotil záležitosti, které se nám zcela nepovedli.

Práci výjezdové jednotky hodnotil velitel Aleš Vencelídes, který připomenul především význam spolupráce s Městským úřadem v Chotěboři. Jednotka v roce 2019 získala pro svoji činnost nový dopravní automobil s hasicím přívěsem.

Výsledky a práci mladých hasičů a dorostenců hodnotil vedoucí mládeže Pavel Konfršt. Naše mládež v uplynulém roce opět nezklamala a vozila poháry z různých soutěží. Mezi jednotlivci si výborně vedl Patrik Peřina. Vybraní členové mladých hasičů se zúčastnili Junior Univerzity, pořádané Vysokou školou báňskou, Ústřední hasičskou školou v Jánských Koupelích a Krajem Vysočina. Druhou akcí byla Letní škola instruktorů mládeže v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích nedaleko Opavy, které se zúčastnila Lucie Konfrštová. Její účast zde byla mimořádně úspěšná, kromě osvědčení Vedoucí mládeže si domů přivezla i dva velké poháry za vítězství družstva a absolutního vítěze.

Součástí valné hromady bylo i předání věrnostních medailí a stužek, které obdrželi:

  • za 10 let Oldřich Dostrašil starší a Oldřich Dostrašil mladší,
  • za 20 let Milan Kruntorád, Roman Kruntorád a Bc. Jaromír Souček,
  • za 30 let Milan Franc, Ing. Milan Landsman a Jiří Netolický,
  • za 40 let Stanislav Kruntorád.

Bod, který následoval v programu večera, se opakuje vždy po pěti letech, když končí volební období stávajícího vedení a je voleno vedení nové. Navržení členové nového vedení sboru byli představeni a po krátké diskuzi proběhla volba. Nový výbor SDH Chotěboř bude pracovat ve složení:

  • náměstek starosty Roman Kruntorád,
  • velitel Aleš Vencelídes,
  • vedoucí mládeže Pavel Konfršt,
  • jednatel Bc. Barbora Slanařová,
  • organizační referent Bc. Hana Součková,
  • preventista Oldřich Dostrašil starší.

Revizorem sboru byl zvolen Ing. Milan Landsman, starostou sboru a statutárním zástupcem byl opětovně zvolen Ing. Petr Gregor.

Na závěr oficiální části večera starosta sboru poděkoval členům za odvedenou práci a požádal přítomné o předání poděkování za pomoc při námi pořádaných akcích našim příznivcům a rodičům mladých hasičů, bez kterých bychom nebyli schopni některé akce zajistit.