Vzpomínka na Jaroslavu Doležalovou

Začátek nového roku 2020 zastihl Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři smutnou zprávou. Ve věku nedožitých 75 let odešla zcela nečekaně a náhle naše  dlouholetá členka, sestra dobrovolných hasičů, paní Jaroslava Doležalová.

Jarka, jak jsme jí přátelsky a důvěrně oslovovali, vstoupila do našeho sboru před 22 lety, po úmrtí svého manžela Jaroslava, aby pokračovala v jeho odkazu, který zanechal dobrovolným hasičům v Chotěboři.

Pokud jí to zdravotní stav dovoloval, aktivně se účastnila akcí, které jsme zajišťovali v Chotěboři, ale také v Havlíčkově Brodě. Svoji aktivitu a pracovitost uplatňovala především při zajišťování stravování. Většina hasičů, nejen z Chotěboře, si ji pamatují jako usměvavou paní, která hýřila dobrou náladou při výdeji stravy. Na druhou stranu byla rozhodná a energická při zajišťování zázemí a občerstvení pro soutěžící družstva.

V našich srdcích zůstává památka na její přátelské a kamarádské vystupování, nezištnou pomoc všem, kdo to potřeboval. Asi nikdy nezapomeneme na veselé příhody, které jsme s Jarkou prožili.

Za svoji práci pro dobrovolné hasiče byla paní Jaroslava Doležalová.  několikrát vyznamenána.

Čest její památce.

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři