Dobrovolní hasiči z Chotěboře mají nový automobil

Významnou událostí závěru loňského roku byla u Sboru dobrovolných hasičů v Chotěboři koupě nového dopravního prostředku. Nepřítomnost automobilu na převážení sportovních družstev a materiálu na soutěže či přeprava a doprava vybavení při pořádání sportovní a kulturních akcí byla již několik let velice patrná. Během uplynulého roku zažádal náš sbor o dar od Nadace AGROFERT na nákup nového automobilu. Po schválení naší žádosti začalo aktivní shánění. Hlavním požadavkem bylo devítimístné vozidlo v prodloužené verzi pro přepravu hasičské stříkačky a zbylého vybavení potřebného na soutěže sportovních družstev. S ohledem na výši daru 200 000 Kč od Nadace AGROFERT bylo nemožné sehnat požadované auto v dostačující kvalitě. Náš sbor tedy požádal o pomoc město Chotěboř o poskytnutí finančního příspěvku ve výši opět 200 000 Kč. Rada i zastupitelstvo města tento požadavek schválily s podmínkou spoluúčasti sboru v minimální výši 40 000 Kč. Za celkovou částku 449 999 Kč přibyl do hasičské zbrojnice automobil Volkswagen Crafter, který bude využíván nejen na dopravu na soutěže nebo při pořádání akcí, ale také při potřebné evakuaci místních obyvatel z ohrožených budov nebo nečekané přírodní kalamitě. 

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů v Chotěboři 140 let od svého založení. Nový automobil bude tedy jistě velice využit a pomůže nám při pořádání všech akcí v tomto roce – okrskové kolo dospělých, okresní kola dorostu, mládeže a dospělých, výstava požární techniky, Havlíčkobrodské turné mladých hasičů či tradiční hasičský bál.

Největší poděkování patří Nadaci AGROFERT, městu Chotěboř a také Hasičské vzájemné pojišťovně za finanční příspěvek na provoz vozidla.

Fotografie nového automobilu naleznete v naší fotogalerii ZDE.