Krajské kolo hry PLAMEN a dorostenců

O víkendu 8. a 9. června 2019 měli občané Chotěboře jedinečnou možnost shlédnout soutěž mladých hasičů na krajské úrovni. Soutěž tohoto typu byla v Chotěboři poprvé a pravděpodobně se zde objeví nejdříve až za několik dalších let.

Význam soutěže podtrhla účast nejvyššího představitele dobrovolných hasičů v České republice, starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Jana Slámečky, který se akce účastnil oba dva dny a v neděli krajské kolo dorostu i zahajoval. Slavnostního zahájení celé akce se první den účastnil ředitel Hasičského záchranného sboru pro Kraj Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec, starosta Okresního sdružení hasičů pan Josef Stejskal, starosta města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd a další hosté.

První den, v sobotu, probíhalo krajské kolo hry Plamen. Z každého okresu Kraje Vysočina se mohla zúčastnit pouze dvě družstva. Mladí hasiči soutěžili v disciplínách: závod požárnické všestrannosti, požární útok, štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic, štafeta 400 m CTIF a požární útok CTIF. V konkurenci 10 družstev zvítězilo družstvo z SDH Kojetice z okresu Třebíč, které postupuje do republikového kola.

Druhý den, v neděli, probíhalo krajské kolo dorostu, kde i SDH Chotěboř měla svého zástupce v jednotlivcích, konkrétně mezi staršími dorostenci. Na krajské kolo postupovala jak družstva, tak jednotlivci, již však odděleně v kategoriích dorostenci a dorostenky. Za družstva v obou kategoriích zvítězil sbor dobrovolných hasičů Výčapy z okresu Třebíč a postupují tak na republikové kolo. V jednotlivých kategoriích za jednotlivce zvítězili a postup na republikové kolo si zajistili:

  • Mladší dorostenci – Kříž David (SDH Markvartice, okres Třebíč)
  • Mladší dorostenky – Navrátilová Eliška (SDH Kojetice, okres Třebíč)
  • Střední dorostenci – Řehůřek Jakub (SDH Kojetice, okres Třebíč)
  • Střední dorostenky – Navrátilová Veronika (SDH Kojetice, okres Třebíč)
  • Starší dorostenci – Eis Petr (SDH Pohled, okres Havlíčkův Brod)
  • Starší dorostenky – Korejtková Lenka (SDH Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod)

V kategorii starších dorostenců soutěžil jediný zástupce domácího SDH Patrik Peřina, který si svými výkony vybojoval krásné bramborové 4. místo.

Velkou smůlu si vybraly dorostenky ze Sobíňova, které celou soutěž vedly, ale v závěru se jim nepovedla poslední disciplína (požární útok) a to je bohužel odsunulo na celkové druhé místo.

Všichni účastníci i hosté kladně hodnotili bezproblémové zajištění celé akce Sborem dobrovolných hasičů v Chotěboři. Poděkování patří technické četě a všem, kteří zajišťovali občerstvení, zázemí či se jakkoliv podíleli na přípravách. Někteří účastníci celé akce byli v Chotěboři poprvé a byli překvapeni, jak hezké město máme a jaký skvělý sportovní areál můžou obyvatelé využívat.

Zde jsou výsledky a fotografie z obou krajských soutěží.