Náročný začátek srpna pro výjezdovou jednotku

Během posledních týdnů zasáhlo naše území veliké sucho, a tím se zvýšilo i riziko vzniku požárů. Toto pocítila i naše výjezdová jednotka, která musela během několika posledních dnů zasahovat častěji než je obvyklé.

 

Dne 7.srpna 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 13:13 hod.povolána prostřednictvín KOPIS kraje Vysočina na požár pole u obce Počátky. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+4 a DA-8 1+1.

Již cestou k události je za Chotěboří vidět hustý tmavý dým,operační středisko vyhlašuje II.stupeň požárního poplach pro příslušné JPO dle poplachového plánu kraje Vysočina.

Po příjezdu na místo zásahu je od CAS nasazen 1 x vysokotlaký proud a 1 x C proud na likvidaci požáru.Dále jsou použity jednoduché hasicí prostředky ( PHP).

Na místě zasahovalo šest jednotek PO.

 

 

Dne 8.srpna 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 11:33 hod.povolána prostřednictvín KOPIS kraje Vysočina na požár pole u obce Počátky.Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+5 a DA-8 1+2.

Jednalo se o menší požár obilí na ploše cca 10 x 5 m uhašený před příjezdem JPO.

 

 

Dne 8.srpna 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 15:21 hod.povolána prostřednictvín KOPIS kraje Vysočina na požár pole u obce Počátky.Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+5 a DA-8 1+3.

Jednalo se o menší požár strniště na ploše cca 5×2 m uhašený před příjezdem JPO.

 

 

Dne 10.srpna 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 14:16 hod.povolána prostřednictvín KOPIS kraje Vysočina na požár pole a lesa u obce Hájek. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+5 a DA-8 1+3.

Jednalo se o požár strniště na ploše cca 1 hekteru který se rožšiřoval do lesního porustu a vzrostlého lesa na ploše 0,5 hekteru.

Po příjezdu na místo zásahu je od CAS nasazen 1 x C proud se smáčedlem na zabránění šíření požáru do vzrostlého lesa a lesního porostu.Dále jsou použity jednoduché hasicí prostředky motykosekery a lopaty na rozhrabávání ohnisek požáru.

Na místě zasahovali čtyři jednoteky PO.

 

 

Dne 10.srpna 2015 je jednotka SDH Chotěboř v 18:53 hod.povolána prostřednictvín KOPIS kraje Vysočina na požár kombajnu u obce Raňkov. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+5 a DA-8 1+5.

Po příjezdu na místo požár lokalizován PS Chotěboř,jednotka SDH Chotěboř ponechána jako záloha na místě události.