Bezděkovské osmičky – 22.8.2015

Předposlední prázdninovou sobotu se naše družstvo žen (s jednou výpomocí od kluků) rozhodlo zkusit štěstí na netradiční soutěži v Bezděkově. V této soutěži mohla startovat smíšená družstva, pouze ženy byly v některých disciplínách zvýhodněny. Jako první se běžel netradiční útok. Celá tato soutěž byla netradiční již tím, že se závodilo na stroj PS8. Tento závod s časem začínal na opačném konci dráhy. Jeden závodník z družstva vystartoval směrem od terčů k základně. Cestou musel překonat 2 metry vysokou bariéru a ze země  sebrat rozdělovač. Ve chvíli, kdy se rozdělovač dotkl plata, mohl vystartovat ze startovací čáry zbytek týmu. Podmínkou zde bylo sání, dráha byla na 3B a oba proudaři museli cestou přeběhnout přes kladinu. Sestřelením plechovek pokus končil. Nám se to podařilo v čase 69 sekund.

Druhá displína spočívala v motání hadic. Z jednoho družstva se museli zapojit dva lidé a to tak, že ženy motaly hadice C52 a muži hadice B75. Naši nasezení reprezentanti smotali hadice v čase 47 sekund a 45 sekund. Smotaná hadice ale samozřejmě podléhala další kontrole, musela odpovídat pravidlům hry Plamen (delší konec hadice nesměl být delší než celý průměr smotané hadice).

Na třetí disciplínu se mnoho lidí těšilo již od začátku a to proto, že mohli uhasit svou žízeň. Byla to totiž pivní štafeta. Vyjímkou mohla být limonáda či voda. Ženy pili sklenice 0,3 l a muži 0,5 l. Z každého družstva závodili 4 soutěžící. Naše štafeta vše zvládla v čase 28 sekund!

A na závěr se běžel klasický útok na 2B. Zůstavala pouze netradiční mašina. Poslední čas, který se nám tento den zapsal byl 37 sekund. Než přišlo na řadu vyhlášení výsledků, ukázali se nám ještě mladí hasiči z Bezděkova.

Po celkovém sečtení všech časů dohromady jsme si zasloužili nádherné 2. místo a tím i náš první pohár v tomto roce a v novém složení! Snad tuto sbírku zanedlouho rozšíříme.