Nový dopravní automobil Ford

Chotěbořští dobrovolní hasiči se dne 15. listopadu 2019 sešli na nádvoří hasičské zbrojnice, aby společně se svými hosty slavnostně převzali nový dopravní automobil značky Ford s hasicím přívěsem.

Přítomni byli zástupci vedení města Chotěboř v čele se starostou Ing. Tomášem Škarydem, vedení HZS Kraje Vysočina v čele s ředitelem Plk. Mgr. Jiřím Němcem a také děkan místní farnosti pan David.

Po krátkých projevech starosty SDH Chotěboř, starosty města Chotěboře a ředitele HZS Kraje Vysočina, pan děkan David přednesl modlitby a následně pokřtil všechny auta jednotky SDH Chotěboř.

Pro chotěbořské dobrovolné hasiče se jednalo o významný akt, naposledy obdrželi nový automobil v roce 2004, a to značky Renault.