Pomoc s transportem pacienta

Dne 9. května 2016  je jednotka SDH Chotěboř v 17.54 hod. povolána prostřednictvím KOPIS kraje Vysočina na pomoc s transportem pacienta do vozidla DZS v obci Čachotín. Jednotka vyjíždí s technikou CAS-24 K 1+6. Po příjezdu na místo zásahu byla postižená osoba transportována do vozidla DZS pomocí vakuového lehátka.