Prověřovací cvičení – požár kuchyně

Dne 18.června 2016 je jednotka SDH Chotěboř v 11.07 hod. povolána prostřednictvím KOPIS kraje Vysočina na požár kuchyně ve škole v ulici Hradební v Chotěboři. Jednotka vyjíždí s technikou CAS -24 K 1+3 a DA-8 1+3.

Po příjezdu na místo zásahu bylo VZ informováno že se jedná o prověřovací cvičení. Jednotka prováděla na místě zásahu činnost dle pokynů VZ a tvořila 1 x  proud C-52 od rozdělovače a provedla evakuaci dvou osob.

Na místě bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

Na místě zasahovali dvě jednotky PO HZS kraje Vysočina PS Chotěboř CAS-24 Terrno a JSDH Chotěboř CAS -24 K a DA-8.