Výroční valná hromada 2017

Letošní výroční valná hromada se konala třetí sobotu v tomto roce – 21. ledna 2017. Členové sboru a pozvaní hosté se sešli od 19 hodin k nabytému programu.

Jako první přišlo na řadu zhodnocení uplynulého roku 2016 a celé činnosti sboru. K 31.12.2016 měl náš sbor 83 členů, z toho 52 mužů a 31 žen. Z věkového rozložení je 26 členů do osmnácti let, 46 členů v rozmezí 18 – 59 let a 11 členů nad 60 let. V loňském roce náš sbor pořádal a podílel se na organizaci několika akcí. Z těch nejdůležitějších můžeme jmenovat především uspořádání soutěže dětí v rámci Havlíčkobrodského turné mladých hasičů v červnu, pořádání Dne hasičů v září a samozřejmě největší akce Tradiční hasičský bál v listopadu. Kromě těchto akcí jsme také zajišťovali občerstvení na soutěžích Železný hasič v Chotěboři, útvarové soutěži HZS v Havlíčkově Brodě a krajské soutěži HZS Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, která se konala také v Havlíčkově Brodě.

I ten letošní rok bude plný akcí. V květnu se budou v Chotěboři konat hned dvě soutěže. První víkend to bude jarní obvodové kolo mladých hasičů Plamen a ten poslední Pohár města Chotěboř.

V rámci zhodnocení minulého roku byla shrnuta i činnost výjezdové jednotky SDH. Momentálně má 17 členů a v loňském roce vyjížděla k deseti mimořádným situacím.

Členové sboru byli také seznámeni s činností mládeže za rok 2016, který pro ně byl velice úspěšný. Vše začalo již oblastním kolem, které družstvo starších vyhrálo, družstvo mladších skočilo druhé a obě dvě družstva tak postoupila na okresní kolo. Zde obsadila 6. a 5. místo. Po celou sezónu se dvě družstva starších a dvě družstva mladších zúčastňovala Havlíčkobrodského turné, kde v celkovém hodnocení v obou kategoriích obsadila skvělá 6. místa. Na podzim loňského roku se konal Závod požárnické všestrannosti, kde tým mladších obsadil 2. místo a týmy starších 1. a 10. místo. Toto umístění se  jim bude započítávat do celkového hodnocení v tomto roce.

Po zhodnocení všech činností SDH byla předána ocenění a vyznamenání. Na závěr celého večera dostali slovo hosté, kterými byli starosta OSH Havlíčkův Brod Josef Stejskal a velitel HZS v Chotěboři Ing. Jiří Prchal.

Věříme, že i tento rok bude nejen pro celý náš sbor úspěšný a přejeme Vám všem mnoho úspěchů.

Plán práce na rok 2017

Výroční zpráva SDH za rok 2016