Zpráva o činnosti JSDH Chotěboř za rok 2015

Jak náročný rok zaznamenala výjezdová jednotka SDH Chotěboř? Pojďme se podívat na to nejdůležitější.

Početní stav v roce 2015 činil u této jednotky 17 členů. Každé první pondělí v měsíci se členové scházeli na pravidelných školení dle předem daného plánu. V uplynulém roce se jednotka zúčastnila zátěžového výcviku s dýchací technikou v objektu sila v Chotěboři. Za zmínku také stojí účast tří členů v soutěži „Železný hasič“, kde Oldřich Dostrašil ml. vybojoval skvělé páté místo.

Hlavní událostí celého roku byla generální oprava vozidla CAS-24 K Liaz, kterou provedla společnost KOMET Pečky. Celková cena opravy byla 1 450 000 Kč. Na financování této generální opravy se podílelo město Chotěboř a Kraj Vysočina. Dne 1.8.2015 bylo vozidlo slavnostně předáno jednotce SDH a členové výjezdové jednotky byli seznámeni, jak s opraveným vozidlem, tak i s jeho vybavením, a také se konal výcvik strojníků pro obsluhu. Dále byli prováděny kondiční jízdy s touto technikou. Společnost KOMET Pečky se podílela i na provedení opravy a údržby vestavby na dalším vozidle, konkrétně se jedná o DA-8 Renault, přičemž vozidlo bylo dovybaveno prostředky požární ochranny. Na závěr roku se provedla obměna starých zásahových přileb a bylo zakoupeno 5 nových kusů.

A na závěr již chybí pouze přehled jednotlivých výjezdů, kterých se výjezdová jednotka zúčastnila. Za rok 2015 zasahovala celkem u 17 událostí, z toho se jednalo 10x o požár, 5x o technickou pomoc, 1x o dopravní nehodu a 1x o planný poplach.