Netradiční soutěž v Malči

Na začátku června sbor dobrovolných hasičů v Malči slavil již 115. výročí založení zdejšího hasičského sboru. Při této příležitosti se také konala netradiční soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“.

Celé provedení útoku začínalo již netradičním umístěním kádě. Místo klasického nabírání vody byla káď v potoku a odtud se voda musela nasát. Kromě toho byly také všechny hadice smotané v kotoučích a po odstartování si jednotliví soutěžící museli vzít hadice, donést na své  místo a až teprve tam je rozhodit a spojit. Aby vše bylo ještě složitější, celá trať byla stavěná „do zatáčky“. Poté, co proudaři srazili terče, celé požární vedení se muselo opět rozpojit a hadice smotat zpět do kotoučů. Měřený čas se stopnul, když byly všechny hadice na platě a družstvo na startovní čáře.

Našemu družstvu nakonec pouze o chviličku utekla příčka nejvyšší, a tím pádem jsme obsadily krásné druhé místo. Celé soutěže se zúčastnilo 5 družstev žen a 4 družstva mužů.

V rámci doprovodného programu k oslavám se také uskutečnila ukázka historického zásahu SDH Jeřišno, ukázka požárního útoku mladých hasičů SDH Maleč a celým odpolednem provázel moderátor Hitrádia Vysočina Milan Řezníček.