Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2017

Co nového a zajímavého se stalo v uplynulém roce u výjezdové jednotky? U jakých událostí a kolikrát zasahovala? To vše se dočtete v tomto shrnutí za loňský rok 2017.

V tomto období  má jednotka početní stav 18 členů.  Členové jednotky se scházeli na pravidelných školení dle zpracovaného plánu školení a výcviku na rok 2017, vždy první pondělí v měsíci. Školení v jarních měsících bylo zaměřeno na záchranu tonoucího z vodní hladiny, tvoření útočných proudů do poschodí, a dále členové jednotky prošli výcvikem v ohnivém kontejneru v Havlíčkově Brodě. Po absolvování těchto výcviků je nyní jednotka dovybavena prostředky na záchranu tonoucího z vodní hladiny. V rámci preventivní činnosti jsme provedli ukázky hašení drobných požárů při otevření motorkářské sezóny na Bílku. V rámci letní přípravy byla školení zaměřena na likvidaci požárů ve venkovním prostředí (lesní a polní požáry) a dále byl prováděn výcvik s motorovými pilami. Od měsíce září je činnost jednotky omezena kvůli poruše CAS-24, kde se jedná o rozsáhlou poruchu motoru vozidla. I přesto jednotka zasahovala v rámci avizované vichřice Herwart u 10 událostí. Po zkušenostech z těchto událostí byly do vybavení jednotky doplněny plachty, kramle a hřebíky na provizorní opravy střešních konstrukcí. Strojníci jednotky prováděli každý měsíc kondiční jízdy s požární technikou.

Na konci roku se podařilo zakoupit v rámci vybavení jednotky přívěsný vozík, který bude vybaven pro zásahy technického charakteru.

V rámci represivní činnosti se naše jednotka během roku 2017 podílela na likvidaci 23 mimořádných událostí, kdy šlo 5x o požár, 17x o technickou pomoc a 1x o technologickou pomoc.

 

Aleš Vencelides

velitel JSDH